Terug

Hubbel tekent Bijen CAO en introduceert HubBeezz

3 mei 2022 / Nieuws
Hubbel tekent Bijen CAO

Hubbel heeft zich gecommitteerd om bij elke Hubbel vestiging niet alleen aan de mensen, maar ook aan de natuur te denken. We zetten ons elke dag in voor een groene, leefbare en duurzame stad. Maar daarbij hoort ook de natuur. Een insect dat hierin een grote rol speelt, is de bij.

De leefomgeving en het welzijn van de bijen blijven verslechteren. Eén van de grootste problemen is het gebrek aan voedsel. Om de bij te helpen en de leefomgeving te verbeteren hebben Bee in Balance en de Vakbond voor Dieren een bijen CAO opgesteld. Om ook een steentje bij te dragen aan het welzijn van de bij heeft Hubbel deze CAO ondertekend.

Hubbel tekent Bijen CAO

Een CAO voor bijen

In het bijen CAO zijn afspraken vastgelegd over de huisvesting, de arbeidsomstandigheden en de beloning die de bijen voor hun werk ontvangen. Door als bedrijf het CAO te ondertekenen wordt het belang van de werkende bijen even zwaar meegewogen, net zoals bij menselijke werknemers. De Vakbond voor Dieren vraagt dan ook nadrukkelijk de aandacht voor het recht op een veilige werkomgeving, een fatsoenlijke beloning en lichamelijke integriteit.

Een ander belangrijk onderdeel van het CAO is het aanplanten van het juiste voedsel. Bij het aanbouwen van de juiste habitat wordt er samengewerkt met ecoloog-hoveniers. Zo worden bedrijfsterreinen omgetovert tot groene bijenoases. Hier kan de bij op de juiste manier zich huisvesten en veilig wonen en werken. Met de bijen CAO krijgt de bij haar waardevolle plek in onze maatschappij. Want zonder bijen, geen natuur (althans een stuk minder).

Door het tekenen van de bijen CAO zet Hubbel zich nu ook in voor de bij en haar leefomgeving. Bij elke Hubbel vestiging zullen we hier aandacht aan besteden door middel van onze HubBeezz. Hoe zich dit precies gaat vormgeven volgt later.

Lees hier meer over de bijen CAO van Bee in Balance en de Vakbond voor Dieren.